Tansaş reklam filmi, müşteri şikayeti karşısında etkili iletişim ve davranışlara olumsuz örnek
Tansaş reklam filmi, müşteri memnuniyeti, müşteri karşısında etkili iletişim ve davranışlara olumsuz örnek
Ekip çalışması, etkili ekip çalışması oluşturmak kolay değil
Ekip çalışması, birlikte akılcı güç ve direnç oluşturabilmek çok önemli