Ekip çalışması, etkili ekip çalışması oluşturmak kolay değil
Ekip çalışması, birlikte akılcı güç ve direnç oluşturabilmek çok önemli
Çevik Süreç Tasarımı ve Süreç İyileştirme Teknikleri Eğitimi