1.KURULUŞ
Kuruluş yönetimi, kurumsal olarak gelişim ihtiyaçlarını farkediyor ve bu yönlerde gelişmeyi talep ediyor.
İşlerini, süreçlerini daha verimli, etkili ve kaliteli şekilde yönetmek istiyor. Sürekli gelişme isteği ve azmi taşıyor.

2.POLATER EĞİTİM VE DANIŞMANLIK
Kuruluşu ziyaret ediyor, yönetim ekibiyle tanışıyor, talep ve istekleri öğreniyor. Kuruluşun yapısını inceliyor, görüşmeler yapıyor, bilgi alıyor, gerçek ihtiyaçları belirliyor. Danışmanlık veya eğitim projesini tanımlıyor, proje planıyla birlikte teklif olarak kuruluşun yönetim ekibine iletiyor.

3.BİLGİ VE DENEYİM PAYLAŞIMI
Eğitim veya danışmanlık projesi başlıyor, detaylı proje planı yapılıyor.
Eğitim projesi için sunumlar modüler şekilde, kuruluşa özgü örnek vakalar ve uygulamalar yapılarak gerçekleştiriliyor.
Gerekli yönetim ve uygulama çalışmaları için ekipler kuruluyor
Bilgi ve deneyim paylaşılıyor, eğitimler düzenleniyor
Gerekli metot ve tekniklerden yararlanarak yaratıcı ve özgün çözümler geliştiriliyor

4.DEĞİŞİM VE GELİŞİM
Eğitim projelerinde eğitim kapsamı ve sonuçlarıyla ilgili yorum ve öneriler rapor halinde sunuluyor.
Danışmanlık projelerinde kurumsal gelişim alanlarında planlanan konular uygulamaya alınarak iyileştirmeler ve gelişmeler sağlanıyor.
Sağlanan gelişmeler standartlaştırılıyor, süreklilik ve kalıcılık sağlanıyor.
Gelişmeler ve sağlanan performans uygun aralıklarla gözden geçiriliyor, değerlendiriliyor, gerekli kararlar alınıyor.