“STRATEJİK PLANLAMA VE HEDEFLERLE YÖNETİM”İN ÖNEMİ

Kuruluşların var olması, sürdürülebilir gelişme sağlaması, hedeflere ulaşabilmesi ancak doğru stratejilerin oluşturulması ve hayata geçirilmesi sayesinde gerçekleşebilir.

“Stratejik düşünme”nin önemi :
Stratejik düşünme ve stratejik karar alma yetkinliği, günümüzde kuruluşların en önemli yönetim yetkinliğine dönüştü. 

Bu amaçla, bilgi almak, alınan bilgileri analiz etmek ve dönemsel fırsat ve riskleri ustaca değerlendirmek ve önceliklendirmek gerekiyor. Bu amaçla, kuruluşun içinde bulunduğu durumun, yani büyük resmin görülmesi ve analiz edilmesi önem taşıyor. Bu yetkinliğe sahip olan kuruluşlar, istikrarlı stratejik yönetim süreçleri ve çalışanları doğru yönlendirme yeteneği ile başarıya ulaşabiliyor.

“Kurumsal hedefler’in belirlenmesi, izlenmesi ve yorumlanması :
Açık, anlaşılır, doğru ve katılımcı bir şekilde belirlenmesi çok önemlidir. Bu nedenle kuruluşta hedeflerin belirlenmesi ile ilgili çalışmaları, yöntem, zaman planı, katılım, bilgi toplama ve kullanma açısından planlı ve belirli bir yöntemle gerçekleştiriyoruz.

Hedefleri, "kurumsal performans hedefleri" ve "süreç performansı hedefleri" olarak iki temel başlık altında ele alıyoruz. Süreç performansı hedeflerini gerektiğinde ekip hedeflerine ve bireysel hedeflere kadar indirgiyoruz ve detaylandırıyoruz.

Sağladığımız Katkılar :
Danışmanlık projemiz kapsamında kuruluş bünyesinde yaptığımız sistematik çalışmalarla aşağıdaki yararları sağlıyoruz;

  • Üst yöneticilerin ve kilit rol üstlenen yöneticilerin deneyimi ve görüşlerinin senteziyle stratejik yol haritasını ve kurumsal hedefleri daha gerçekçi ve bilgi odaklı olarak belirliyoruz.
  • Kritik, önemli, acil, orta ve uzun vadeli stratejik faaliyetler arasında önceliklendirme yapılmasını sağlıyoruz.
  • Hedeflerin paylaşılması sayesinde yönetici ve çalışanların arasındaki iletişimin ve aidiyet duygusunu gelişmesini sağlıyoruz. 
  • Ekibin kuruluş geleceğini belirleme, etkileme ve paylaşmaya katılım sayesinde aidiyet, inanç ve ekip ruhu gelişmesini, gerilimin ve çatışma ortamının azalmasını sağlıyoruz.
  • Performansın doğru verilerle ve sürekli olarak ölçülmesi, değerlendirilmesi ve hesap verme kültürünün geliştirilmesine yönelik sistem ve altyapının geliştirilmesini sağlıyoruz.