SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME”NİN ÖNEMİ

“Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme”nin önemi 
Süreç, girdilerin çıktılara dönüştürülmesi sırasındaki işlemler bütünüdür. Üretim veya hizmet sektöründe temel ve destek süreçler birbirleriyle etkileşim halinde müşteriye sunulan ürün veya hizmeti oluşturan işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlarlar. 
 

Günümüzde gittikçe zorlu hale gelen rekabet ve değişim ortamında mevcut süreçleri doğru çerçevede tanımlamak ve ihtiyaçlara bağlı olarak dinamik bir şekilde sürekli geliştirmek büyük önem taşıyor.
 

Mevcut yapıları klasik fonksiyonel iş akışları ve sorumluluk sınırlamalarından kurtararak daha katılımcı ve sürecin kendisine odaklanacak şekilde tanımlamak gerekiyor. Bu sayede daha esnek, hızlı, müşteri odaklı ve sonuç odaklı kurumsal bir yapı oluşturulabilir. 
 

“Danışmanlık proje kapsamında uygulamalarımız ve sağladığımız faydalar
Tanımlanmış ve uygulamaya alınmış olan süreçleri dönemsel olarak çıktıları ve performansı sorgulayarak ve analiz ederek yönetici ve sorumlularla birlikte yeniden gözden geçiriyoruz. Bu sayede ihtiyaçlara bağlı olarak süreç adımlarını sadeleştiriyoruz, yeniden tasarlıyoruz ve yapılandırıyoruz, sorumlulukları yeniden tanımlıyoruz.
 

Bu sayede verimlilik ve performans artışı, maliyet düşürme, ürün ve hizmet kalitesini ve müşteri tatminini artıran geliştirme ve iyileştirme fırsatlarını uygulamaya almış oluyoruz. 
 

“Süreç iyileştirme” çalışmaları süresince “Ekip Çalışması”, ”Yaratıcılık”,  ve “Katılım” alanlarını doğal bir atmosferde geliştiriyoruz.