KURUMSAL GELİŞİM REHBERLİĞİNİN ÖNEMİ
 

  • Yönetim yaklaşımı ve değerlerinde hızlı değişim

Günümüzde kurumsal, bireysel değerler ve yöneticilik kavramları hızla değişiyor. Pazar koşulları hızlı, global ve rekabetçi yönde gelişiyor, değişiyor. Müşteri istekleri daha karmaşık, talepkar ve ekonomik ürün ve hizmetlere doğru evriliyor. Teknoloji hızla gelişiyor, teknolojiyi izlemek, doğru zamanlarda yatırım yapmak, mevcut kaynakları etkili olarak kullanmak gerekiyor.
 

Geçmiş dönemlerden pekişerek gelen verimsiz çalışma alışkanlıkları sonucunda iş ortamında hantallık, yavaşlık, tembellik ve atalet kurumsal yapıyı ele geçirebiliyor. Oysa günümüzün hızlı ve rekabetçi dünyasında kuruluşları esnek, uyumlu, çevik ve enerjik bir yönetim anlayışı ile yönetmek, geleceğe hazırlamak ve koordine etmek gerekiyor.
 

  • Stratejik önceliklere göre çevik bir kuruluş olmak

Strateji geliştirerek geleceğe şimdiden hazırlanmak ve “çevik bir kuruluş olmak” isteyen kuruluşlar, bu yönde kurumsal olarak yeni değerlere ve becerilere sahip olmak ve bu yönde kendini sürekli geliştirmek zorunda.
 

Çevik bir kuruluşun iki temel özelliği var, “hızlı ve esnek olmak”. Dolayısıyla, öncelikle stratejik önceliklere göre temel süreçleri hızlı, etkili, esnek ve verimli şekilde yönetmek ve gerekli noktalarda performansı sürekli iyileştirmek gerekiyor.
 

  • Kurumsal Gelişim takvimi 

Kurumsal gelişim yolculuğunda, kuruluşun yapısına ve gelişmişlik seviyesine bağlı olarak kısa, orta ve uzun vadede olumlu sonuçların görülebilir. Temel yönetim yaklaşımlarını ve uygulamaların süreç altyapılarını sabırlı ve akılcı bir şekilde tanımlamak ve uygulamaya almak gerekir. 

 

AŞAMALAR

Kurumsal Gelişim Rehberliği hizmetimizde 3 temel aşama
Kuruluşlarla bu amaçla uzun vadeli bir yolculukta birlikte oluyoruz. Üç temel aşama olarak yürüttüğümüz danışmanlık projesi sayesinde her alanda önemli değişim ve gelişim sağlıyoruz.

1.Kurumsal altyapı oluşturma ve geliştirme aşaması : Temel altyapının kurulması, güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması

2.Olgunluk aşaması : İş süreçlerinin iyileştirilmesi, ileri tekniklerin kullanılması, üstün performans sonuçlarının yaygınlaştırılması

3.Mükemmelleşme aşaması: Bütün etkileşimli alanlarda yüksek performans ve mükemmelleşme seviyesine yönelik gelişme ve yaygınlaşma sağlanması

Bu yönde “kurumsal gelişim rehberliği” hizmetimizle kuruluşun gelişimine ışık tutan ve karşılıklı etkileşimli en temel alanlardaki alt projeleri planlı ve dikkatli bir çalışmayla yürütüyoruz.