1. EĞİTİMİN HEDEFİ

1.Katılımcıların kendi çalıştıkları kuruluşa özgü değerleri ve kurum kültürünü farklı bir içerik ve kurguyla ve katılımcı bir yöntemle tanımasını ve farkındalığının gelişmesini sağlamak

2.Kuruluşun tarihi, başarıları, güçlü yönleri ve özgün özelliklerini öne çıkararak farklı birim, süreç ve lokasyonlarda çalışan ekiplere kurumsal yönlerle ilgili tanıma, bilgi ve farkındalık seviyesinin yaygınlaşmasını ve aidiyetin gelişmesini sağlamak

 

2. SAĞLANACAK FAYDALAR

1.Kuruluş bünyesinde farklı birimlerden ve lokasyonlardan katılan çalışanların ortak temalar altında buluşarak birbirleriyle kaynaşma ve bütünleşme olanağı elde etmesi

2.Kuruluşa yeni katılan kadroların kuruluşu daha iyi ve kapsamlı olarak tanıma, anlama ve hissetme fırsatı ve olanağı elde etmesi

3.Katılımcıların aktif katılımıyla geri bildirim alınması sayesinde değerlendirme ortamı sağlanması sayesinde kurum kültürü ve değer tanımlarının gelişimi ve değişiminin sağlanması

4.Kapsamlı paylaşım ve katılım ortamı sayesinde dolaylı olarak kurumsal aidiyet ve memnuniyetin gelişmesi

 

3. EĞİTİM İÇERİĞİ 
I.Kurumsal Bilgiler

1.Kuruluş tarihçesi

2.Gelişim yılları, önemli kilometre taşları, başarılar 

 

II.Ürün/hizmet Yapısı, Sektörel Özellikler

1.Kurumsal yapı, ürünler, hizmetler, temel süreçler 

2.Sektörel özellikler, güçlü yönler ve fırsatlar

3.Kurumsal ekosistem; müşteriler, tedarikçiler, paydaşlar 

4.Türkiye ve dünyadan sektörel gelişimler, izlenimler, kesitler, yorumlar

 

III.Kurumsal Yönetim Tanımları 

1.Vizyon, misyon, politika ve değerler

2.Yorumlar, görüşler, paylaşımlar, geri bildirimler

 

4. EĞİTİM YÖNTEMİ VE EĞİTİM SÜRESİ 

I.Bilgi Paylaşım Paketi - BİP

1.Hazırlık ve tasarım  (2 hafta) 

Öncelikle eğitim öncesinde, kuruluşa özgü tarihçe, kurumsal yapı, ürün ve hizmet yapısı, organizasyon yapısı, yönetimi yapısı, yönetim tanımları, vizyon, misyon, politika..vb. yorumları konularında bilgi alınarak analiz edilir. Eğitimde bilgi paylaşımı ihtiyaçlarına bağlı olarak uygulama, görsel paylaşım, canlandırma ihtiyaçları belirlenerek eğitim içeriği ve sunumu kuruluşa özgü olarak tasarlanır.   

 

2.Eğitim  (yüz yüze)

Tasarım ve kurgu sonrası katılımcı sayısı ve eğitim süresine bağlı olarak eğitim gerçekleştirilir. 

 

5. KATILIMCILAR

Kuruluş bünyesindeki bütün birim ve süreçlerdeki süreç sahibi, süreç sorumlusu, birim yöneticisi, faaliyet sorumlusu olarak görev üstlenen her seviyede yöneticiler, sorumlular ve çalışanlar 
 

Eğitim, farklı birim ve lokasyondaki katılımcılara gruplar halinde sunulabilecektir. Eğitimin verimi ve etkililiğini sağlamak üzere uygun grup sayısı ve katılımcı sayısı, kuruluşun büyüklüğüne, eğitim salonu büyüklüğüne bağlı olarak belirlenecektir. 

 

6. VIDEO TANITIM LİNKİ

Daha sonra eklenecektir.